Undervisning

Föreläsningar


Livets Under AB kan erbjuda specialsydda kurser för just Ert behov. Föreläsningarna är bland annat fokuserade kring:

  • Lust och njutning
  • Parrelationens hinder och möjligheter
  • Kulturmöten, religion och sexualitet
  • Kristen tro och sexualitet
  • Sexualitet, självkänsla och relationer
  • Att samtala och undervisa kring sexualitet
  • Arbetslust

Hanna samarbetar med teologie dr. Leif Carlsson som är lektor vid Högskolan i Jönköping och har en bakgrund som pastor i Ekumeniakyrkan. Tillsammans kan de arrangera kurser för intresserade i hur religionen och sexualiteten påverkar varandra. Leif och Hanna anordnar även resor till Israel och Turkiet, för mer information om dessa besök www.roundtrips.se


Masteruppsats

Som examensarbete på masterprogrammet i Sexologi vid Malmö universitet skrev Hanna uppsatsen "Rävarna i lustgården -

Sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer". 


Syftet med uppsatsen var att undersöka hur sexologer beskriver lust samt arbetar med par kring lustfrågor. Låg lust kan beskrivas som ett folkhälsoproblem och i takt med ökat behov av behandling har sexologin som profession vuxit fram. Sjutton sexologer intervjuades och empirin analyserades tematiskt med systemteori som referensram. Sexologernas berättelser visar att lust är ett relationellt begrepp som samspelar med existentiella, samhälleliga, par- och individuella systemnivåer. Sexologernas arbetssätt är skräddarsydda för de patienter de möter. Sexologerna skapar allians med båda i paret och försöker härbärgera patienternas lidande. De reflekterar över sin expertroll och arbetar eklektiskt med teorier och metoder för att hjälpa par vid lustolikheter. De hjälper par med avslappningsövningar, sensualitetsträning och kommunikation.


För att ladda ner och läsa Hannas mastersuppsats via DiVA-portalen, klicka här.


Böcker

Hanna Möllås och Leif Carlsson har tillsammans skrivit boken "Med hela ditt liv - Sexualitet i Bibeln och Kyrkan". 2018 kom Hanna ut med sin första egna bok; "Hela mig - om konsten att adoptera sin kroppp och sina känslor". Båda böckerna är utgivna på Marcus Förlag.


Böckerna går att beställa via hanna@livetsunder.com och kostar då 200:- styck plus, porto 50:-.

Med hela ditt liv