Terapi

Terapi

 

Livets Under erbjuder terapi för individer, par och familjer på egen mottagning. Genom livet kommer vi alla uppleva sorg, smärta, ilska och oro som vi hanterar på olika sätt. Om känslorna blir för obehagliga försöker vi ibland förtränga eller förneka att de finns. Vi kan då hamna i mönster som inte gör oss gott. Då kan terapeutiska samtal möjligöra bearbetning av känslor och livssituationer. När vi inte längre är fast i destruktiva mönster blir vi fria och kan mogna. Då kan vi integrera livets olika färger till en harmonisk balans. Detta är en del av Livets Under. 


Kontakten kan avse allt från några enstaka samtal till längre terapier. Oavsett kräver det tid, pengar och engagemang. Det är då viktigt att känna sig trygg och tillfreds med sin terapeut. Därför får Ni testa på hur det är att komma till mottagningen på ett första samtal. Vid denna kontakt bestäms inte någon tid för ytterligare samtal. Ni får gå hem och fundera på om detta är något Ni vill satsa på. Vi hörs sedan av igen för att stämma av hur Ni vill gå vidare.


  • Individsamtal: 1100 kr för 45 minuter (Första samtalet är alltid 90 minuter därför också dubbel kostnad)
  • Par eller familjesamtal: 1950 kr för 90 minuter
  • Samtal med barn under 18 år: 500 kr för 45 minuter


Priserna gäller för privatpersoner och betalas via faktura.

Samtal som ej avbokats 24 timmar före samtalet debiteras fullt.