Undervisning

Föreläsningar

 

Livets Under AB kan erbjuda specialsydda kurser för just Ert behov. Föreläsningarna är bland annat fokuserade kring:

  • Kristen tro och sexualitet
  • Lust och njutning
  • Parrelationens hinder och möjligheter
  • Kulturmöten, religion och sexualitet
  • Självkänsla och relationer
  • Sexuellt missbruk och destruktiva mönster
  • Internet och sexualitet
  • Att samtala och undervisa kring sexualitet

Hanna samarbetar med teologie dr. Leif Carlsson som är lektor vid Högskolan i Jönköping och har en bakgrund som pastor i Ekumeniakyrkan. Tillsammans kan de arrangera kurser för intresserade i hur religionen och sexualiteten påverkar varandra. På Högskolan i Jönköping ansvarar de för nedanstående kurser som berör dessa viktiga ämnen sexualitet. Information om kurserna kan fås via www.hlk.hj.se, ansökan till dessa kurser görs via www.antagning.se

 

 

Leif och Hanna anordnar även resor till Israel och Turkiet, för mer information om dessa besök www.roundtrips.se

 

Böcker

Med hela ditt liv

Hur vi uppfattar vår kropp eller hur vi ser på våra relationer hänger i hög grad samman med vår sexualitet. Vi kan inte särskilja oss från sexualiteten, vår syn på den formas av våra värderingar och vår tro. Och precis som tron spänner sexualiteten över områden som inte alltid är mätbara eller enkla. Kanske är det därför sexualitet och kristen tro varit och är en laddad ämneskombination. Men måste det vara så?

Hanna Möllås och Leif Carlsson har skrivit en djuplodande och träffsäker tankebok om sexualitet och synen på sex i Bibeln och i kyrkan. Vad är en kristen, livsbejakande hållning till sexualiteten? Varför har just dessa frågor fått sådan sprängkraft? Och hur ser en framkomlig väg för kyrkan ut? Att ämnet engagerar är inte nytt. Genom hela den judisk-kristna traditionen har sexualiteten varit föremål för diskussion och tolkning, något som på flera sätt kommit att forma vår svenska kultur ända in i nutid.

 

Boken går att beställa via hanna@livetsunder.com och kostar då 180:- plus porto 50:-. Meddela adress dit boken skall skickas.

Livets Under AB | Org.nr: 556819-4103 | Stockmakaregatan 5b | 561 31 Huskvarna